Ngày Chủ Nhật Xanh

Thông điệp ” Hãy chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại”  từ Lãnh sự Nam phi tại TP.HCM Bà Đỗ Thị Kim Liên...