Khi kịch sĩ hát

TT – Hữu Châu hát rền vang, Đại Nghĩa căng thẳng hát, Thành Lộc đột ngột tạo ra những bất ngờ trong lời ca… Điều...